OZNAM – doplnenie

Odporúčame

Na základe Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR Číslo: OLP/2405/84443, zo dňa 09.03.2020, Slovenský zväz vzpierania ruší 1. kolo ligy mladších žiakov, ktoré sa malo uskutočniť dňa 14.3.2020 a 1. kolo ligy starších žiakov, ktoré sa malo konať 21.3.2020.

Doplnenie, zo dňa 16.03.2020Ruší sa 1. kolo ligy dorastencov, ktoré sa malo uskutočniť dňa 28.03.2020. O ďalšom postupe Vás budeme informovať.

Usmernenie MŠVVaŠ SR

 

 

Zomrel Gottfried Schödl

Vo veku 95 rokov zomrel dňa 14.04.2020 čestný prezident IWF pán Gottfried Schödl. Vzpieraniu sa venoval od roku 1939. Pamätáme si ho však ako špičkového funkcionára. Začínal ako predseda Rakúskej vzpieračskej federácie a v rokoch 1972 – 2000 bol predsedom IWF.

Česť jeho pamiatke.

Zdroj: tu